ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

"Дъга"

Педагогически екип:

Учител: Ася Борисова Юрукова

Учител: Радостина Вихрова Костова

Помощник възпитател: Цветанка Бориславова Пейчева

Девиз:

"Усмихнати като цветята, красиви като дъгата, с песни, танци и игри, в група "Дъга" времето лети!"

Визия:

Ние се стремим да образоваме децата на българските традиции.
Представляваме една съвременна образователна среда, в която детето е център на педагогическото взаимодействие и се учи да играе,  изследва света,  експериментира и общува пълноценно.
Тук е мястото, където детето да се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
В нашата група е мястото на което, се обучават и възпитават децата на добро и на любов, на грижа едни към други, а преподавателите поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.