ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

"Мечо Пух и приятели"

Педагогически екип:

Старши учител: Денка Стоянова Костадинова

Учител: Антоанета Пенчева Димитрова - Павлова

Помощник възпитател:

Маргарита Павлова Горанова

Девиз:

"ЗАЕДНО СМЕ, ЗА ДА СМЕ ЩАСТЛИВИ!"

ВИЗИЯ:

ДЕТСКАТА ГРУПА Е ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА СРЕДА И ОБЩНОСТ СЪС СЛЕДНИТЕ ПРИОРИТЕТИ:

* Предпочитано място за всяко дете, в което се гарантира и осъществява неговатото здравно-физическо, емоционално, социално, умствено и интелектуално-личностно развитие.

*Среда за осъществяване на подкрепа и устойчиво развитие на изоставащи деца и максимално насърчаване и реализиране на талантливи и даровити деца.

*Осъществяване на висококачествена учебно-възпитателна работа от екипа на групата, чрез творчески подход и всеотдайност към децата и непрекъснат стремеж към устойчиво формиране и развиване на детската личност.

*Наличен стремеж към утвърждаване на детската група като място за сътрудничество и развиване на иновативна образователна среда, подходяща за всички деца и съблюдаване на индивидуалните различия.

*Взаимодействие и координация в работата на детската група с родителите на децата и всички социални партньори, имащи отношение към пълноценно развиване на детската личност и развиване на успешен иновативен образователно-възпитателен мениджмънт.