ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

"Палавници"

Педагогически екип:

Старши учител: Атанаска Колева Боянова

Учител: Христина Ангелова Лазарова

Помощник възпитател: Петя Еманоилова Атанасова

Девиз:

"Палавници ние сме щастливи! Забавляваме се, играем и накрая всичко знаем!"

Визия:

Партниране между екип и родители. Създаване на условия за качествено отглеждане, възпитание, обучение и социализация на децата в предучилищна възраст.