ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

"Пъстроцветна дъга"

Педагогически екип:

Учител: Виктория Николаева Ганчева

Учител: Калинка Стефанова Димчева

Помощник възпитател:

Диана Христова Дашева

Девиз:
"Заедно можем повече!"
 
Визия: 
Осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности. Адаптиране към живота и дейностите на детското заведение, и постигане на максимално ниво на самостоятелност на всяко дете!