ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

"Щастливите усмивки"

Педагогически екип:

Старши учител: Мария Иванова Стоянова

Старши учител: Мария Стоянова Георгиева

Девиз:

"Усмивки сме щастливи - умни, весели, игриви!" 

 Визия:                                                                                               
  •  Група, в която децата получават качествена предучилищна подготовка и възпитание от професионалисти, които умело съчетават своя опит, традициите и новостите в предучилищното образование.
•  Група със съвременна и модерна занималня, с приветлива, богата и креативна образователна среда, в която децата растат здрави, спокойни и щастливи, уверени в своите възможности.
•  Група, в която се гарантира грижата, възпитанието и подкрепата за децата, насърчаването на детската активност, инициативност и любопитство.
•  Група, в която се уважава правото на избор и изява на всяко дете, вярата в неговите способности и удовлетворението от педагогическото взаимодействие.
•  Група, която е отворена система за взаимодействие и синхрон със семейството, в която фокусът е детето и неговия свят.