ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

"Слънчице"

Педагогически екип:

Старши учител: Даниела Тодорова Тодорова

Старши учител: Антоанета Стайкова Христова

Помощник възпитател:

Силвия Александрова Филипова

Девиз: 

"Ние сме заедно, въпреки, че сме различни по пътя на знанието с помощта на игрите!"

Визия: