ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

"Усмивка"

Педагогически екип:

Старши учител: Мая Крумова Васева

Старши учител:Теодора Недялкова Нинова

Помощник възпитател:

Людмила Кирилова Милушева

Девиз:

 "Средата за позитивна усмивка е ключът към успех, приятелство и доброта!"

Визия:

Децата трябва да се  възпитават и обучават, така че да идват с удоволствие на ДГ. Винаги да помним, че те са като крехки цветя, за които трябват всекидневни грижи. Никога да не забравяме, че трябва да опазваме физическото и психично здраве на детето, защото детството е изключително важен период от живота на човека. Всяко дете е уникално и неповторимо. Ние, възрастните трябва да им гарантираме право на свобода за изразяване на мисли, чувства и мнение. Акцент в работата ни е формиране на гражданско самосъзнание и позитивни прояви. Играта е в основата на възпитанието и обучението на детето. Ние трябва да бъдем добър пример за подражание и винаги да работим ръка за ръка с родителите на групата.