ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

Новини

Дни на отворените врати 2024 г.

ДГ № 112 "Детски свят" организира Дни на отворените врати за всички родители, на които предстои кандидатстване за учебната 2024/2025 г. Заповядайте в Централна сграда, ул. "Детски мир" № 5 на 07 и 08.05.2024 г. и/или в Сграда 2, филиал, ул. "Боянско езеро" № 3 на дати 30.04 и 09.05.2024 г. от 10.00 ...

Удължане срока за подаване на оферти за ДОД Плуване

     Детска градина  № 112 „Детски свят” СТОЛИЧНА  ОБЩИНА    Р-Н  “ВИТОША” гр. София,  кв. „Бояна”, ул. „Детски мир” № 5,       тел: 0884 801 659    ...

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОБЯВА   ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   Възложител: ДГ № 112 „Детски свят“   На основание чл. 258, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във ...

Прием и документи за записване

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА: ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК, от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч.до 16.00 ч., след предварително записване на GSM: 0879 097 906, на адрес: ул. „Детски мир“ № 5 – Централната сграда на ДГ № 112 „Детски свят“. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с големия ...

Дни на отворените врати

ДГ № 112 "Детски свят" обявява Дни на отворените врати за родителите на деца, на които предстои кандидатстване за прием за учебната 2023/2024 г. за дати 27, 28.04 и 03, 04.05. от 10.00 до 12.00 часа. ...

Да помогнем на Алекс

Ангелов Кормушев. Детето е от град София. Учи в 64 ОУ „Цар Симеон Велики”. Алекс е диагностициран с Глиобастом – 4 – та степен, много агресивен рак. Предстои химио- и протоннотерапия, която за съжаление не се предлага в България. Налага се лечение в Германия, но сумата е ...

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Новоприетите деца постъпват в детската градина само след представяне на всички документи съгласно Наредба № 3/05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини както следва: Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг ...