ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

Прием и документи за записване

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА: ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК,
от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч.до 16.00 ч., след предварително записване на GSM: 0879 097 906, на адрес: ул. „Детски мир“ № 5 – Централната сграда на ДГ № 112 „Детски свят“.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с големия брой обявени свободни места от различни възрастови групи се очаква 50 класирани деца да бъдат записани в рамките на девет работни дни – от 15.05 до 26.05.2023 г.

За да осигурим оптимално време за записване на всяко дете и да избегнем опашките от чакащи, препоръчваме да запазите час и да направите предварителна консултация на предоставения телефон за уточняване изискванията към документите на използваните критерии!
Заявлението за записване, както и целия набор от допълнителни документи ще ви бъдат предоставени от детската градина. Можете да се запознаете с всеки документ, качен по-долу, а в случай че имате възможност, препоръчваме да ги принтирате и попълните предварително. Документите се попълват и подписват от двамата родители.
Призоваваме ви да не чакате последния ден, тъй като може да нямате време за реакция при евентуално установяване на пропуски в предоставените бележки.
Напомняме, че ако родителят/настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето, за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

Основни документи, които се изискват при записване на дете:

  1. Заявление за записване – получавате го служебно, заедно с уведомлението за класиране на детето. В него са изброени всички необходими документи, които семейството трябва да представи, съобразно заявените критерии. Заявлението може да бъде предоставено и от детската градина;
  2. Оригинал на удостоверението за раждане на детето;
  3. Документи за самоличност на родителите/настойника (лични карти(оригинал), карта на постоянно пребиваващ чужденец, паспорт или друг) за сверяване на данните.
  4. Служебни бележки за доказване на трудовия статус на двамата родители, издадени след датата на класиране и копие на трудова книжка /първа и последна страници/ - сумата за трудово възнаграждение може да бъде закрита.
  5. Други документи, посочени в профила на детето, необходими за доказване на заявени критерии (в случаите, когато не могат да се удостоверят служебно).

ВАЖНО! Отказ от записване от родител, се извършва само чрез писмено заявление, заведено в деловодството на детската градина!

Бланките за попълване са качени на Прием – бланки.