ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ № 112 “ДЕТСКИ СВЯТ“ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ