ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

Изисквания за прием

Прикачени документи

СЪОБЩЕНИЕ.docx
3 Инструкция 157 Маски.pdf
2 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ.pdf
4 Инструкция 158 Техника за хигиена на ръцете.pdf
Изготвил.docx
Възможност за заплащане на дължимите такси за месец февруари по банков път.docx
Информация относно записването на набор 2017 г..doc
Правила за работа на ДГ в извънредна ситуация - редактирани(2).doc
Съобщение за участие по проект.doc
Решение за конкурси за ДОД.doc
Обява за конкурс ДОД - Английски език.pdf
Обява за конкурс ДОД - Балет.pdf
Обява за конкурс ДОД - Бълг. нар. танци.pdf
Обява за конкурс ДОД - Йога.pdf
Обява за конкурс ДОД - Модерни танци.pdf
Обява за конкурс ДОД - Плуване.pdf
Обява за конкурс ДОД - Спортни дейности-1.pdf
Заповед - Балет.pdf
Заповед - Йога.pdf
Заповед - Модерни танци.pdf
Заповед - Английски език.pdf
Заповед - Плуване.pdf
Заповед - Народни танци.pdf
Протокол от 21.07..pdf
Протокол от 22.07..pdf
Заповед - Спортни дейности.pdf
ДГ.doc
Уважаеми родители.docx
Детска-градина.pdf