ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

Изисквания за прием

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че изискванията за прием на деца след отсъствие съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изискваниякъм детските градини чл. 4, ал. 4, и ал. 5 са следните:

  • при отсъствие на дете за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен;
  • при отсъствие на дете от детска градина за повече от 30 дни, ако има епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /ако няма епидемични показания се предоставя само медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен/;
  • при отсъствие на дете за повече от 60 дни се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити

НОВО И ВАЖНО!

На основание: Писмо с изх. № РУО1-24197/13.08.2019 г. на Началника на РУО - София-град и наш вх. № 392/27.08.2019 г., Писмо с изх. № 14-944/08.08.2019 г. на Директора на Столична РЗИ до общопрактикуващите лекари и Наредба № 6/09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система е разпоредено личните лекари да предоставят на децата лична здравно профилактична карта с попълнен имунизационен статус. Същият трябва да бъде изписан по:

  • приеми ваксини с дози;
  • серийни номера;дата на поставяне на ваксината;
  • дата на поставяне на ваксината.

Изписано "отговаря за възрастта" не се приема за достоверно.

Същите трябва да бъдат донесени в периода 02.09.2019 г. - 16.09.2019 г. да 08.30 ч.

От Ръководството на ДГ № 112 "Детски свят"