ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

Удължаване срока за подаване на оферти за ДОД Плуване

     Детска градина  № 112 „Детски свят”

СТОЛИЧНА  ОБЩИНА    Р-Н  “ВИТОША”

гр. София,  кв. „Бояна”, ул. „Детски мир” № 5,       тел: 0884 801 659        zdg112@abv.bg

 

 

ДГ № 112 „Детски свят“ като възложител обяви КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ за избор на изпълнител за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за:

 

  • АНГЛИИСКИ ЕЗИК;
  • ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО;
  • ФОЛКНЕТИКА;
  • БАЛЕТ;
  • ПЛУВАНЕ;
  • ДВИГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ С КИНЕЗЕТЕРАПЕВТИЧНА НАСОЧЕНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ;
  • ЙОГА.

 

За допълнителна образователна дейност ПЛУВАНЕ в деловодството на детската градина няма постъпили оферти.

На основание чл. 12, ал. 5 от Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, т. 8 от раздел IV на Обява с изх. № 170/10.05.2023 г. и Заповед № 428/26.05.2023 г. на Директора на ДГ № 112 „Детски свят“ срокът за подаване на оферти за допълнителна образователна дейност ПЛУВАНЕ е удължен с 5 /пет/ работни дни, от 05.06 до 09.06.2023 г. вкл. При постъпване на оферти за допълнителна образователна дейност ПЛУВАНЕ конкурсната комисия ще заседава на 12.06.2023 г. от 10 ч. в административната сграда на ул. „Детски мир“ № 5. Останалите данни в Обява-та с изх. № 170/10.05.2023 г. на ДГ № 112 „Детски свят“ остават непроменени.