ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

Интерактивна детска площадка по БДП и спортно колоездене

Национална програма „ Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 2021 г.
Дейност І: Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по
безопасност на движението по пътищата в детските градини.
За сграда 2/ филиал/ на ДГ №112 „ Детски свят“ осигурено:
Осигуряване на вътрешна площадка ( подвижна зона) за обучение по безопасност на
движението по пътищата, с размери 5 м X 4,45м.
Осигуряване на оборудване за вътрешна площадка.
2.1. Светофар с височина 137 см;
2.2. Стоп палка – 1 бр.;
2.3. Сигнално-предпазни жилетки 12 бр;
2.4. Комплект от 10 бр. пътни знаци с височина 110 см;
2.5. Конуси 10 бр.;
7. Детски велосипед – 1 бр.;
8. Детска каска за велосипед – 1 бр.;