ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

По стъпките на предците - с поглед в бъдещето„Двигателна активност и здраве – по стъпките на предците, с поглед към
бъдещето“

Ръководител на проекта: Нели Антова Петкова
С настоящия проект ние предвиждаме да организираме „Детска лаборатория за игри
на открито”, чрез която да затвърдим традициите на детското заведение в областта на
спортните игри, откривателствата, забавленията и формирането на култура за здравословен
начин на живот у подрастващите. Да организираме лектория на тема „Здраве чрез движение”,
включваща тренинги, срещи и семинари съвместно с учители, родители и изявени спортни
деятели он-лайн; да осигурим материална база, надграждаща съществуващата и осигуряваща
постоянно стимулиране на двигателната активност на децата и формирането у тях на
екипност в спортните игри, упражняване на гражданско поведение при спазване на правила,
уважаващи правата и на другите участници. Екипът си поставя за цел да изгради
интерактивна спортна детска площадка – лаборатория за игри, опити и двигателни
предизвикателства, в което изграждане да се включат всички деца, техните семейства,
Родителското настоятелство, Обществения съвет, изявени спортни дейци. Избраният от нас
материал е Preform TCG, който е изключително устойчив, дълготраен, без токсични
съединения, разтворители и пигменти, съдържащи хром или олово и изцяло екологичен и
лесен за поддръжка. Този материал идеално се съвместява с поставената настилка от червени
лесидренски павета, брекчия и лесидренски плочи от църковно-базикален тип, характерни за
двора на нашата сграда. Новоизградените модули ще се използват целогодишно. Проектът
предполага повишаване компетентностите на деца и родители за ползите от спортните
занимания, както и за определени видове спортни дейности: футбол, баскетбол, гимнастика,
колоездене, бадминтон, управляване на ролери, тротинетки, шейни и е отлична превенция на
затлъстяването, агресията, тревожността, стреса. Проектът гарантира участие и контрол за
свободен достъп до спортни занимания на деца с физически увреждания, социално слаби и
деца в риск.