ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

За обсъждане

Национална кампания „Да бъдеш баща“ - част от международната „Men care – a global fatherhood
campaign”.
Седмица на бащата в ДГ №112 „ Детски свят“ - 07.11. - 13.11.2022 година
Надслов: „ Безценно с татко“, тема : „Моята професия е...“
Среща – дискусия с татковци на децата, представящи различни професии, децата задават
въпроси, рещават казуси с бащите, взаимодействат, разиграват различни ситуации, комбинират
различни идеи, генерират изводи и др.
Темата за отговорното бащинство е изключително важна.
Цели: Пълноценно общуване и предизвикателство към бащите за участие в кампанията.
Формиране на увереност, самочувствие, подкрепа у децата от предучилищна възраст.
Задачи:
1. Децата да се превърнат в уверени, емоционално здрави и издръжливи личности;
2. Да получават любов, подкрепа, топлина, структура и напътствия от значими възрастни, на
които имат доверие;
3. Формиране, развитие и надграждане на социалната интелигентност и емоционалната
компетентност у децата.