ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

Екип

Нели Петкова

Директор

Даниела Тодорова

старши учител в група "Слънце"

Завършила: СУ "Св. Климент Охридски"

Образование: Висше магистър Специалности:Специална педагогока

Логопедия

Начална и предучилищна педагогика

4 професионална-квалификационна степен

 

 

Калина Ганчева

учител в ДГ в СОП група "Дъга"

Завършила:ШУ "Епископ К. Преславски" образование-висше ОКС-Бакалавър Специалност:Социална педагогика

СУ "Св. Климент Охридски" образование-висше ОКС-Магистър Специалност:Логопедия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Антоанета  Христова

старши учител в група "Слънце"

Завършила: СУ "Св. Климент Охридски" Специалност:Предучилищна педагогика Образование: Висше магистър

Трета професионална-квалификационна степен

 

 Ася Юрукова

учител в група "Дъга"

ОКС - бакалавър

СУ "Св. Климент Охритски" Предучилищна и начална училищна педагогика

 

 Бойка Христова

Старши учител в група "Мечо Пух" 

Завършила:ЮЗУ "Неофит Рилски" 

Образование: висше ОКС: Магистър

Специалност:"Предучилищна педагогика"

ПКС: Втора

 

 

Мая Васева

старши учител в група " Усмивка"

Завършила: Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград

Специалност: ПУП

 

 Теодора Нинова

 учител в група "Усмивка"

Завършила: СУ "Св. Климент Охридски" Специалност: Социална педагогика

Предучилищна педагогика

Образование: Висше магистър

Трета професионална-квалификационна степен

   
   
 

 Денка Констадинова

ст. учител

ШУ "Св. К. Преславски"

ПКС-4

група Мечо Пух

 

 

 Маргарита Горанова

пом. възпитател

 

   
 

 Петя Атанасова

помощник възпитател

 Катрин Пенева

учител

 Силвия Филипова

помощник възпитател

 Цветанка Пейчева

помощник възпитател

 

 

 Доротея Янкова

помощник готвач

Атанаска Колева Боянова

-Старши учител група "Палавници"

Университет: "ПУ Паисий Хилендарски"

Образование: магистър

Специалност: Предучилищна педагогика със специалност дефектология

Завършила: ИПКУ "Анастасия Тошева"

Специалност: Начална училищна педагогика

IV ПКС

 

Виктория Ганчева

ОКС - магистър

СУ "Св. Климент Охритски" специалност: Специална педагогика V ПКС

   

 Мария Евтимова

учител

ОКС - бакалавър

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" специалност: Предучилищна педагогика и логопедия

 Христина Лазарова

помощник възпитател

 Любомир Спасов

общ работник