ДГ №112 "Детски свят"
Детска градина в град София

Екип

Нели Петкова

Директор

Даниела Тодорова

старши учител в група "Слънце"

Завършила: СУ "Св. Климент Охридски"

Образование: Висше магистър Специалности:Специална педагогока

Логопедия

Начална и предучилищна педагогика

4 професионална-квалификационна степен

 

 

Калина Ганчева

учител в ДГ в СОП група "Дъга"

Завършила:ШУ "Епископ К. Преславски" образование-висше ОКС-Бакалавър Специалност:Социална педагогика

СУ "Св. Климент Охридски" образование-висше ОКС-Магистър Специалност:Логопедия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Антоанета  Христова

старши учител в група "Слънце"

Завършила: СУ "Св. Климент Охридски" Специалност:Предучилищна педагогика Образование: Висше магистър

Трета професионална-квалификационна степен

 

 Ася Юрукова

учител в група "Дъга"

 

 Бойка Христова

Старши учител в група "Мечо Пух" 

Завършила:ЮЗУ "Неофит Рилски" 

Образование: висше ОКС: Магистър

Специалност:"Предучилищна педагогика"

ПКС: Втора

 

 

Мая Васева

старши учител в група " Усмивка"

Завършила: Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград

Специалност: ПУП

 

 Теодора Нинова

 учител в група "Усмивка"

Завършила: СУ "Св. Климент Охридски" Специалност: Социална педагогика

Предучилищна педагогика

Образование: Висше магистър

Трета професионална-квалификационна степен

   
   
 DB7A8137

 Иванка Соколова

помощник възпитател

 

 

 Мария Вълчева

АТС

   
 

 Маргарита Горанава

помощник възпитател