ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

Обществен съвет

Председател на обществения съвет: Паолина Евгениева Рупчина

Заместник председател: Невена Иванова Грошкова

Основни членове:

1. Анна Кочунска, на основание чл. 46 от ЗМСМА, във връзка с чл. 266, ал. 1 от ЗПУО

2. Гергана Пламенова Делиева

3. Ели Димитрова Ваташка

Резервни членове:

1. Мария Добрева, на основание чл. 46 от ЗМСМА, във връзка с чл. 266, ал. 1 от ЗПУО

2. Гергана Савова

3. Росица Талева

4. Ивалина Маринова