ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

Училище за родители

Включва теми като:

 

Техники за отглеждане и възпитание на деца

 • Как да общуваме с детето;
 • Как да развиваме потенциала на своето дете.

  Курсове за родители на деца със специални образователни потребности:
 • Как да отглеждаме дете с аутизъм;
 • Как да отглеждаме дете с умствена изостаналост;
 • Как да отглеждаме дете с синдром на Аспергер;
 • Как да отглеждаме дете с дислексия;
 • Как да отглеждаме дете с поведенческо нарушение;
 • Как да отглеждаме дете с емоционално разстройство;
 • Как да отглеждаме дете с хиперактивност и дефицит на вниманието;
 • Как да отглеждаме дете със синдром на Даун;
 • Как да отглеждаме дете със здравословни проблеми.

Провежда се в салона на 112 ДГ от Борислава Александрова, в екип с гост- лектор от Нов български университет.